Polityka prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Paracross Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 29, 00-867 w Warszawie, (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez email: rekrutacja@paracross.pl lub drogą pocztową.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu przesyłania ofert pracy, jest wyrażona przez Państwa zgoda poprzez wypełnienie i przesłanie formularza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu procesu dopasowania i przesłania oferty do momentu wycofania zgody ale nie dłużej niż 15 lat.

6. Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem otrzymywania ofert pracy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.