FAQ

faq-463379_1920

Kierowcy:

 1. Dojazd do Wielkiej Brytanii to ok. 500 – 800 PLN, w zależności od środka transportu.
 2. Koszty miesięczne związane z działalnością w ramach Spółki to ZUS (1172,56 PLN) oraz podatek (ok. 9-12%).
 3. Zakwaterowanie w UK  ok. 90-150  GBP/tydz, w zależności od regionu. Kwota depozyt ustalana jest już na miejscu z właścicielem pokoju lub agencją mieszkaniową.
 4. Koszty wyżywienia nie odbiegają od kosztów krajowych.

Stolarze:

 1. Dojazd do Wielkiej Brytanii to ok. 500 – 800 PLN, w zależności od środka transportu.
 2. Koszty miesięczne związane z działalnością w ramach Spółki to ZUS (1172,56 PLN) oraz podatek (ok. 9-12%).
 3. Zakwaterowanie to pokoje pracownicze (1 lub 2-osobowe) w cenie 90-150 GBP tygodniowo. Depozyt wynosi ok. 500 GBP. Koszty te potrącane są w ok. 12 ratach, od 3 tygodnia od rozpoczęcia pracy.
 4. Koszt nowego zestawu narzędzi to ok. 400 GBP. Koszt również rozłożony na ok. 12 rat, potrącane od 3 tygodnia o rozpoczęciu pracy.
 5. Dojazdy na budowę: ok. 25 – 50 GBP na tydzień (karta miejska w Londynie).

Kierowcy:
Urlopy są ustalane indywidualnie po uprzednim potwierdzeniu terminów z klientem. Okresami z ograniczoną możliwością urlopu to czerwiec-sierpień oraz grudzień.

Stolarze:
Urlopy są ustalane indywidualnie po uprzednim potwierdzeniu terminów z klientem.
Obowiązkowa obecność w pracy w dniach 15.06-31.08 . Obowiązkowy urlop 18.12-06.01

Assessment składa się z 2 części:

 1. Jest to 30-40 minutowa jazda obserwowana przez trenera angielskiego, który sprawdza, czy styl jazdy danego kandydata jest w wystarczającym stopniu bezpieczny i płynny. Jednym z elementów sprawdzenia jest czynność zapinania i rozpinania naczepy. Oceniana jest  także umiejętność cofania pod wskazaną rampę lub pomiędzy naczepy zarówno na widoczną i niewidoczną stronę ( blind site reversing).
 2. Jeżeli chodzi o część pisemną to przykładowe testy rozwiązujemy podczas kursu przygotowawczego w Warszawie . Zapewniamy szereg materiałów dydaktycznych pomocnych w przygotowaniu się do testu pisemnego.  Są to materiały z zakresu angielskiego kodeksu drogowego, przepisów dotyczących kierowców zawodowych oraz procedur obowiązujących u danego klienta.

WAŻNE. U niektórych klientów, jedną z części assessmentu jest test alkomatem oraz na obecność narkotyków.

Karta CSCS (Construction Skills Certification Scheme) jest  dokumentem określającym specjalizację i poziom doświadczenia pracowników budowlanych, potwierdzającym jednocześnie ich znajomość obowiązujących na budowach przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (Health and Safety). Pierwszym etapem do je uzyskania jest zdanie egzaminu i uzyskanie certyfikatu. Na jego podstawie można się ubiegać o kartę. Koszt karty to 30GBP. Jest kilka rodzajów kart, w trakcie procesu doradzamy, o jaką kartę się starać.

Egzamin jest przeprowadzany w wybranym Centrum testowym. Termin egzaminu rezerwuje Paracross wnosząc opłatę. Nasi stolarze nie są obciążani kosztami egzaminu, jeżeli go zdadzą za pierwszym razem. Przygotowanie do tego egzaminu wraz z bezpłatnym udostępnieniem materiałów do nauki odbywa się w trakcie naszego szkolenia w Piasecznie.
Na egzamin należy zabrać paszport ważny min 6 miesięcy lub dokument tożsamości ze zdjęciem. Egzamin składa się z XX pytań wyświetlanych na monitorze komputera. Odpowiedzi zaznacza się kliknięciem myszką. Egzamin można zdawać w języku polskim. Otrzymują wtedy Panowie słuchawki, w których słychać lektora czytającego po polsku pytania i odpowiedzi.

Tak. Każdy kandydat musi odbyć kurs przygotowawczy na Campusie Paracross w Piasecznie. W czasie kursu możemy się poznać osobiście, wyjaśnić założenia naszej oferty. Sprawdzamy wtedy również Panów doświadczenie zawodowe. Najważniejszym celem kursu jest jednak szkolenie i przygotowanie Panów do specyfiki pracy w Wielkiej Brytanii, czy to jako kierowca czy stolarz.

Nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie umów Paracross z klientami, można legalnie posługiwać się polskim prawem jazdy i polską kartą kierowcy. Należy jednak pamiętać, że w okresie pierwszych 3 tygodni od rozpoczęcia pracy trzeba zarejestrować polskie prawo jazdy w DVLA (odpowiednik polskiego urzędu komunikacji). O tym, jak to zrobić informujemy w czasie naszego bezpłatnego kursu przygotowawczego.

W zależności od kontraktu Paracross gwarantuje 9 – 10 zmian (tzw. shift-ów) w okresie 2 tygodniowym. Minimalna zagwarantowana długość zmiany to 8 godzin. Typowa długość zmian to 10 – 12 godzin. Należy również, pamiętać, że jazda będzie obejmować również weekendy i godziny nocne. Bezwzględnie przestrzegane są przepisy dotyczące czasu pracy i jazdy kierowców (karta kierowcy sczytywana jest codziennie po zakończeniu zmiany).

Angielski dyspozytor kontaktuje się z kierowcą drogą telefoniczną przekazując informuję o godzinie na którą należy stawić się do pracy.

Spółka komandytowa to spółka osobowa prawa handlowego. Przystąpić do Spółki można podpisując Umowę Spółki Komandytowej, która jest sporządzona w formie aktu notarialnego. Treść tejże umowy jest udostępniana w czasie kursu przygotowawczego, a przed podpisaniem jest omawiana przez notariusza.

Przystępując do spółki kierowca staje się komandytariuszem. Dzięki temu, nie ma potrzeby zakładania własnej działalności gospodarczej.

Zgodnie z Polskim prawem odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki jest określona tzw. sumą komandytową. Odpowiedzialność majątkowa wynosi 200 złotych.

Współpraca w ramach spółki komandytowej po prostu się opłaca. Realnie płacony podatek to ok. 9-12%. Część dochodu można rozliczyć, jako nieopodatkowane diety z tytułu podróży służbowych. Dodatkowo, podstawę do opodatkowania obniżają koszty biletów czy wynajmu pokoju na czas wyjazdu.

Szacujemy, że przy jednakowych stawkach, komandytariusze zyskują kwotę równą ok. 1 GBP netto za godzinę w porównaniu z zatrudnionymi na warunkach angielskich.

To zależy od Pana indywidualnej sytuacji. Działając w ramach spółki są 2 opcje:

 1. Można wybrać podatek liniowy, który wynosi 19%. Jest to procent stały, nie ma progów uzależnionych od uzyskanego dochodu. Przy podatku liniowym nie można się rozliczać z małżonkiem/małżonką.
 2. Można też wybrać podatek progresywny. Wynosi on 18% do uzyskania dochodu w kwocie ok 85000PLN oraz 32% za dochód powyżej tej kwoty. Można wtedy się rozliczać z małżonkiem/małżonką.

Komandytariusze, którzy posiadają w UK polskie auta, są zobowiązani przestrzegać przepisów DVLA (odpowiednik polskiego Urzędu Komunikacji):

 1. Muszą mieć przy sobie aktualne ubezpieczenie auta i przegląd techniczny z Polski.
 2. Muszą mieć przy sobie dowód pierwszego wjazdu do UK, t.j. bilet na prom.
 3. Mogą jeździć takim autem w UK w sumie przez maksymalnie 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy od daty pierwszego wjazdu. Po upływie tych 6 miesięcy, należy zmienić samochód. Angielska policja ma wtedy prawo skonfiskowania auta, które uzna za nielegalne.

Będąc wspólnikiem spółki jest się objętym ubezpieczeniem ZUS. W związku z tym, wspólnicy mają prawdo do korzystania z publicznej opieki medycznej na terenie Polski oraz w krajach Unii Europejskiej.

Dodatkowo, ubezpieczamy naszą Flotę od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w AVIVA.

zainteresowany?